Vi behöver varandra PDF Skriv ut Skicka sidan

Alla behöver vi medmänniskor, vi behöver få förståelse, värme och gemenskap. Speciellt om vi hamnar i en kris eller drabbas av psykisk ohälsa.

Sympati är en mentalhälsobefrämjande förening och medlem i Psykosociala förbundet. Sympati är den enda helt svenskspråkiga psykosociala föreningen inom huvudstadsregionen.

Sympati vill finnas till för sina medlemmar men vill också mera allmänt befrämja mental hälsa och fungera som ett socialt forum och intressebevakare i samhället. ALLA är välkomna att bli medlemmar i föreningen!

Sympati Psykosociala förening r.f
Eriksgatan 8
00100 Helsingfors
Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen

045-863 7800

Verksamhetsledare;
Miivi Selin-Patel  tfn. 050 466 2974
Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen

Ordförande; Viveca Stenius tfn. 040 519 3854

 

År 2013

Psykosocialt stöd för unga personer med ätstörningar och deras familjer utvecklas sakta men säkert. Det här satsar vi på! Stödträffarna för närstående till unga med ätstörningar  började i januari 2011.

Sympati vill gärna stöda dem som upplever arbetslivet lite väl hetsigt och krävande. Det är få personer som tycker att förvärvsarbetet inte  tär och sliter ut människor i förtid... ”downshifting” är modeordet just nu. Föreningen ordnar gärna kurser i hur man får tiden och energin att räcka till, avslappningsgrupper och olika stödgrupper enligt behov. Vi vill gärna tillmötesgå just dina behov.  Du behöver inte vara medlem för att ta kontakt!

Sympati vill stöda sina medlemmar, och andra svenskspråkiga i huvudstadsregionen, i strävan att leva ett  hälsobefrämjande liv, ett mentalhälsofrämjande liv. Vi fokuserar på mat, musik, motion, god sömn, avslappning, ett gott skratt, kultur, kreativitet och känslan av tillhörighet.

Känslan av tillhörighet är en av grundpelarna för hälsa. Många vetenskapliga undersökningar förstärker detta, som vi via våra egna upplevelser redan vet. Tillhörighet hör ihop med känslan  att ”just jag är betydelsefull”. Här försöker Sympati hjälpa så gott det går.

Sympatis egen stödpersonsverksamhet har kommit igång. Vi är med i projektet "Kom med" och satsar på väncirklar.

Inom föreningen är alla betydelsefulla och vi försöker hitta meningsfull samvaro för var och en. Vi försöker också hitta meningsfulla uppgifter för dem som vill göra något. I en förening som Sympati finns det många olika slags uppgifter. Ta gärna kontakt om du behöver hjälp med att hitta din plats i föreningen. Verksamhetsledaren har alltid tid för ett samtal på tu man hand med just dej!

Kom ihåg, att vi inom Sympati också har mycket erfarenhetsbaserad och professionell kunskap gällande preventiv verksamhet och vård och känner serviceutbudet gällande mental vården inom huvudstadsregionen mycket bra.
Sympati är medlemmarnas egen förening.   ray tukee
VÄLKOMMEN MED I SYMPATIS VERKSAMHET

Nu finns vi också på Facebook!