Måla musik på Lappviken

Välkomna att måla musik!

Den 27.11 kl. 13-15 ordnas en grupp där du får lyssna på musik och sedan måla det som du kände och upplevde under musiken. Tillfället är lugnt och det finns ingen press att prestera något, kom som du är och måla som det känns!

Gruppen hålls på Lappvikens gamla sjukhus och dras av ergoterapi studerande Teea Nurminen.

Anmäl dig gärna senast 25.11 till Miivi på if.it1448941719apmys1448941719@ofni1448941719 eller 0504462974 så vi vet hur mycket material vi skall skaffa.

Välkomna!

thumb_IMG_4566_1024

Kurs i Psykiska första hjälpen – en kurs för alla

Psykisk hälsa är en resurs som möjliggör mycket i livet. Psykisk hälsa är inte bara frånvaro av psykiska problem utan det är psykiskt välbefinnande och förmåga att klara av vardagen och mänskliga relationer. Psykiska hälsan kan övas upp och färdigheter tränas.

Psykiska första hjälpen är lämpliga för alla som är intresserade att främja sitt eget och andras psykiska välbefinnande och förbättra sina kunskaper om psykisk hälsa. Kurserna är registrerade och administrerade vid Föreningen för mental hälsa i Finland.
Det finns två kurser att välja mellan:
• Psykiska första hjälpen®1 där temat är psykisk hälsa, tränar upp färdigheter i välbefinnandet och
• Psykiska första hjälpen®2 som berör psykisk ohälsa, med information och verktyg för att tillämpa stegen i psykiska första hjälpen.

Mera information här

Sympatis grupper

Coachinggruppen:

Coaching i grupp för personer med psykisk ohälsa för att stöda deras mentala och kroppsliga hälsa och livskvalitet samt trivsel i vardagen. Coaching är ett kraftfullt verktyg i arbetet mellan människor, baserat på djup respekt för den förmåga och kunskap som finns inom varje individ. Vi använder olika verktyg, praktiska och inspirerande övningar. Vi ställer kraftfulla frågor, lyssnar aktivt och skapar medvetenhet. Vi planerar och sätter upp mål.

Jazzterapi

I denna grupp behandlar vi terapeutiska teman av olika slag samt söker inspiration från jazzens värld. Fokuset ligger i att hitta sina egna styrkor och resurser i en öppen och tillåtande atmosfär. Inga förkunskaper om jazz behövs, men en vilja att arbeta med sig själv är till fördel. Jazzligt välkomna!

Månadsmöte

Vi vill att medlemmarna på Sympati är aktivt med och formar verksamheten. På månadsmöte får medlemmarna komma med önskemål, kritik och frågor angående Sympati, vad som händer och vad styrelsen håller på med. Alltså allas möjlighet att påverka vad som händer här.

Soppa med Allsång

Första måndagen i månaden bjuder Sympati på sopplunch kl. 13 på Eriksgatan. Efter en god lunch med trevlig samvaro startar allsången med Fanny Hellström. Flera sångblad finns på kansliet och det är fritt fram att hämta sina egna önskemål. Ingen speciell talang behövs, endast viljan att sjunga.

Finn glädjen i vardagen

En vardag med glädje gör livet mycket lättare. Hur kan jag själv skapa en mera glädjefylld vardag i mitt liv just nu? I gruppen försöker vi tillsammans ta fram det som skapar glädjen i vars och ens vardag. Vi lär oss Mindfulness, avslappning och hur tankar och känslor påverkar oss. Vi målar, klipper, klistrar och limmar. Vi lyssnar på musik och diskuterar och äter något gott tillsammans. Gruppen träffas 1 ggr/månad kl 15-19. Välkommen med i gruppen som är öppen för alla. Meddela gärna om du vill delta så vet vi hur mycket material vi skaffar. Dragare för gruppen är Micka Relander ( Mental Tränare)

Öppet Hus (paus i september)

Idén är att man ska kunna droppa in på Eriksgatan 8 under eftermiddagen måndag – torsdag 13 -16 och veta att där finns värd och värdinna på plats, att man kan umgås, läsa tidningar, låna böcker, titta på dvd, använda dator, handarbeta, koka te och kaffe osv.  Möjligheterna är oändliga och vi hoppas att så många medlemmar som möjligt tar vara på chansen att lära känna nya människor och umgås i vårt vardagsrum på Eriksgatan 8.