Sympati
Psykosociala förening r.f

Eriksgatan 8

00100 Helsingfors

info@sympati.fi

+358 45 863 7800Verksamhetsledare:

Miivi Selin-Patel
+358 50 466 2974

miivi.selin-patel@sympati.fiOrdförande:
Viveca Stenius
+358 40 519 3854
Vi behöver varandra

Alla behöver vi medmänniskor, vi behöver få förståelse, värme och gemenskap. Speciellt om vi hamnar i en kris eller drabbas av psykisk ohälsa. Sympati är en mentalhälsobefrämjande förening och medlem i Psykosociala förbundet. Sympati är den enda helt svenskspråkiga psykosociala föreningen inom huvudstadsregionen. Sympati vill finnas till för sina medlemmar men vill också mera allmänt befrämja mental hälsa och fungera som ett socialt forum och intressebevakare i samhället. ALLA är välkomna att bli medlemmar i föreningen!
MÅNDAGAR
är ordförande på plats och det är meningen att medlemmarna ska få svar på sina frågor, kunna framföra sina önskemål och sin eventuella kritik. Inget umgängestvång. Dessutom hantverkscafé - sticka,virka, snickra, klippa, klistra eller dylikt. Inget hantverkstvång. Första måndagen i månaden är det soppa med allsång.


Sista måndagen i månaden är det månadsmöte.

TISDAGAR

är väncirkeldag. Grundtanken är att det är en ”bara vara”-dag, man behöver inte göra något särskilt, man kan bara vara och kanske hitta på något i goda vänners lag.

ONSDAGAR
OCH TORSDAGAR

är öppna dagar med program då och då. Tanken är att dagarna utformas efter deltagarnas önskemål, men man kan också komma och göra vad man själv har lust till, använda datorn, läsa edyl.